Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Sykepleier/vernepleier (Helg)

Vi søker en positiv og selvstendig miljøterapeut til 14,79 % fast stilling som hver 6. helg

Stillingen inngår i teamet på Enhet for rus- og psykisk lidelse, ROP-TSB. Enheten ble etablert sommeren 2018 på Borgestadklinikken, avdeling Borgestad.

ROP-TSB tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og samtidig psykisk lidelse. Behandlingsforløpet er delt inn i 4 faser. Stabilisering/kartlegging, utredning og diagnostisering av ruslidelse, kognitive funksjoner og psykisk lidelser, behandling og ut-fase.  Enheten har 11 behandlingsplasser og 1 brukerstyrt plass. Behandlingstid er inntil ett år.

Om det miljøterapeutiske arbeidet:

Som miljøterapeut er du del av et tverrfaglig team bestående av psykiater/russpesialist, psykologspesialist, erfaringskonsulent, familieterapeut, miljøterapeuter og samhandlingskonsulent.

Vi legger vekt på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Det skal legges til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom kartlegging og utredning, døgnstruktur, ernæring, ferdighetstrening, plikter, forventinger, ukeprogram med undervisning og aktiviteter.

Vi søker etter offentlig godkjent vernepleier/sykepleier med erfaring fra psykiatri, rusbehandling og miljøterapeutisk arbeid.

 

Personlige egenskaper:

  • Positiv og selvstendig
  • Interesse for teamarbeid og gode samarbeidsevner
  • Interesse for miljøterapi og faglig utvikling
  • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

 

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
  • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagfeltene rusbehandling og psykisk helse
  • Må ha førerkort

 

Vi kan tilby:

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt og en organisasjon i utvikling
  • Gode og faglig dyktige kollegaer
  • God pensjonsordning

 

Tiltredelse etter avtale.

Ved spørsmål om stillingen kontakt:
Seksjonsleder Lars A. Fredriksen, telefon 97952700 eller
Miljøterapeut 1, Rita Kirste, telefon 35509170

For spørsmål ang. registrering av søknad, kontakt 
Jobbdirekte på  eller tlf. 33 00 28 29

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.