Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Sykepleier / vernepleier

Enhet for behandling, avd. Skien søker :

 • Miljøterapeut( 50 % stilling) vikariat fra august 2019 til august 2020

Om enhet for behandling, avd. Skien:

Enhet for behandling, avd. Skien har 19 plasser, herav to brukerstyrte plasser. Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Enheten har tilsatt psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, behandlere med ulike videreutdanninger, forløpskoordinator og erfaringskonsulent.

Om stillingen:

Vi søker deg som har interesse for rusfaget og som trives med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt tverrfaglig miljø. Vi vektlegger evnen til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig. Vi ønsker deg som har god relasjonskompetanse, tar initiativ og ser muligheter.

Stillingen inngår i turnus, dag/aften, med arbeid hver 6. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontaktfunksjon for 1-2 pasienter
 • Miljøterapi
 • Medikamenthåndtering

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for teamarbeid og samarbeid
 • Faglighet og interesse for miljøterapi
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner:

 • Må være offentlig godkjent sykepleier/vernepleier.
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
 • Må ha førerkort
 • Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Positivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud
 • Gode pensjonsordninger

 

Oppstart: august 2019 / etter avtale.

Søknadsfrist: 26.07.19

Har du spørsmål vedrørende stillingen kan du kontakte:

Enhetsleder Hanne Gonsholt på E-post:  

tlf 98432261

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.