Brisk barnehage AS

Barnehagens overordnede målsetting:
Gi barna trygge omgivelser for å utvikle egen identitet. Barnehagen skal være en arena preget av respekt, toleranse og aksept.

Visjon: Sammen om nye muligheter

Verdigrunnlag: Brobygger, respekt, inkluderende, solid, kvalitet.

 

 

Jobber fra Brisk barnehage AS

Barnehagelærer i 100% fast stilling
Barnehagelærer
Norge/ Møre og Romsdal/ Ålesund
Helse og Sosial
Utdanning, Forskning og Utvikling
Utløpsdato: 8 okt 2023