Caritas Norge

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Vi er del av det internasjonale Caritas-nettverket som har 165 medlemsorganisasjoner og etablerte organisasjonsstrukturer i 200 land og territorier. Caritas Norge har foruten sitt arbeid i Norge engasjement i 15 land. For mer informasjon; www.caritas.no

 

 

Caritas Norge søker 2 rådgivere/seniorrådgivere på matsikkerhet

Stillingene har ansvar for Caritas Norges faglige utvikling innenfor matsikkerhet/landbruk og den landbruksfaglige/tekniske oppfølging av Caritas’ partnere. I tillegg kommer den generelle faglige oppfølgingen av utviklingsprosjekter i de land som tillegges stillingene. Stillingene rapporterer til leder for internasjonal avdeling. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for Caritas’ faglig utvikling innenfor matsikkerhet og landbruk. Dette innebærer tett oppfølging av partnernes metoder innenfor matsikkerhet/landbruk, samt kapasitetsbygging av partnere. Videre utgjør policy utvikling og å bidra til debatt om viktige spørsmål innen matsikkerhet i media og gjennom møter og konferanser en viktig del av stillingene.
 • Ansvar for å følge opp og videreutvikle eksisterende prosjekter og tilrettelegge for opprettelse av nye prosjekter i de land/programmer som tillegges stillingene. Dette innebærer hovedansvar for utarbeidelse av søknader, rapportering og budsjettoppfølging, samt kvalitetssikring av partners implementering av prosjekter og påse at det skjer i henhold til inngåtte avtaler. Utstrakt reising må påregnes.

 

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner og kvaliteter:

 • Høyere utdannelse (min. mastergradsnivå), fortrinnsvis innen agronomi
 • Minst fem års erfaring fra arbeid med internasjonale matsikkerhetsspørsmål/forskning.
 • Erfaring fra arbeid i/med relevante FN organisasjoner vil vektlegges
 • Kompetanse innen Logical Framework Approach, resultatstyring og monitorering
 • Beherske norsk, engelsk og fransk på et høyt faglig nivå er et absolutt krav.
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende bransje
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • Lønn etter avtale

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.