Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

 

Programrådgiver fransktalende land

Om stillingen
Stillingen har ansvar for den faglige oppfølgingen av utviklings- og humanitære prosjekter i de land som tillegges den. Stillingen rapporterer til leder for utenlandsavdelingen og er basert i Oslo. Utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og videreutvikle eksisterende prosjekter og tilrettelegge for opprettelse av nye prosjekter i de land/programmer som tillegges stillingen.
 • Hovedansvar for utarbeidelse av søknader, rapportering og budsjettoppfølging.
 • Kvalitetssikring, monitorering og evaluering av partners implementering av prosjekter og påse at det skjer i henhold til inngåtte avtaler.
 • Tett oppfølging og kapasitetsbygging av partner, med fokus på matsikkerhet og landbruk.
 • Talsmanns og kommunikasjonsoppgaver på tema og land som tilligger stillingen.
 • Representasjon og koordinering mot donorer, FN og andre organisasjoner
 • Holde seg oppdatert på det generelle nyhetsbildet i land som tillegges stillingen.

 

Vi ønsker følgende kvalifikasjoner og kvaliteter:

 • Høyere utdannelse (min. mastergradsnivå), fortrinnsvis innen agronomi
 • Minst 5 års erfaring fra langsiktig bistand og/eller nødhjelp.
 • Dokumenterte kunnskaper innen programplanlegging, formulering av søknader og prosjekter.
 • Kompetanse innen Logical Framework Approach, resultatstyring og monitorering
 • At man behersker norsk, engelsk og fransk på et høyt faglig nivå er et absolutt krav.
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende bransje
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • Lønn etter avtale

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.