Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

Organisasjonsrådgiver

Bakgrunn

Stillingen skal i samarbeid med øvrige ansatte i seksjonen bidra i ivaretakelse av de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt økonomi- og administrasjonsavdelingen. Stillingen skal ivareta administrative rutiner innen Caritas Norges arbeid og bidra til å utvikle disse, og skal ha et særlig ansvar for kvalitetskontroll/kvalitetssikring. 

 Hovedoppgaver

 • Administrasjon og HR
  Medansvar for administrative og personalmessige servicefunksjoner
 • HMS
  Hovedansvar for utarbeidelse og oppfølging av organisasjonens HMS-arbeid i henhold til beslutninger i AMU. Fungere som AMUs faste sekretær.  Oppfølging av bedriftshelsetjenesten.
 • Personvernombud
  Hovedansvar for oppfølging av personvernsforordningen.
 • Strategier og virksomhetsplaner
  Bistå avdelingen i arbeidet med utvikling, oppfølging og rapportering på strategier og virksomhetsplaner
 • Anskaffelser
  Hovedansvar for daglige anskaffelser. Medansvar for oppfølging av avtaler.  Medansvar for oppfølging av Caritas Norges retningslinjer for anskaffelser
 • Kvalitetssikring – og kontroll
  Delta i arbeid med kvalitetssikring og -kontroll innen hele organisasjonen. Utvikle rutiner og systemer knyttet til dette.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning (minimum bachlorgradsnivå)
 • Minst tre års relevant erfaring
 • IKT – kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Systematisk/strukturert og løsningsorientert
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Systematisk/strukturert og løsningsorientert
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • lønn etter avtale

Stillingskategori: Førstekonsulent/rådgiver
Stillingens tittel: Organisasjonsrådgiver
Lønnsnivå: Etter avtale
Stillingens organisasjonsmessige plassering: Administrasjons og økonomiavdelingen
Søknadsfrist: FortløpendeVennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.