Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

 

Prosjektkonsulent

Prosjektkonsulent tilknyttet Caritas Norges innlandsprosjekter vil støtte implementeringsarbeidet av flere tiltak ved Caritas ressurssenteret for innvandrere.

Senteret har daglig mange veiledningshenvendelser fra innvandrere som søker bistand innen feltene; arbeid, juridiske henvendelser, NAV, UDI, økonomi, bolig og helse. Senteret driftes i all hovedsak av frivillige med relevant språk, kultur og faglig kompetanse og jobber målrettet for å hjelpe innvandrere inn i arbeidsmarkedet og for verdige arbeidsforhold. Ved senteret tilbys derfor en rekke kompetansehevende kurs og aktiviteter i tillegg til veiledning og juridisk hjelp. 

Stillingen innebærer blant annet å bistå avdelingens juridiske team med oppfølging av ofre for utnyttelse og menneskehandel i arbeidslivet, og det er derfor et krav at aktuelle kandidater har formell juridisk kompetanse, i tillegg til språkkompetanse utover norsk og engelsk. Det vil også være aktuelt med oppgaver knyttet til kursholdning, og rekruttering og koordinering av frivillige, med mer.

Stillingen er midlertidig ut februar 2021, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver:

 • Implementeringsstøtte ved integreringsprosjekter knyttet til Caritas Ressurssenter for innvandrere
 • Rekruttering, opplæring og koordinering av frivillige.
 • Juridisk veiledning og oppfølging av besøkende til senteret.
 • Kurs og foredragsholdning
 • Promoterings- og rekrutteringsarbeid til frivillighet
 • Bidra til søknads- og rapporteringsarbeid

Vi ønsker en person med følgende:

kvalifikasjoner

 • Relevant juridisk utdannelse (minimum mastergradsnivå)
 • Erfaring fra integreringsarbeid
 • Erfaring fra frivillighet
 • Kunnskap om/erfaring med sårbare grupper
 • Relevant språkkompetanse i tillegg til norsk og engelsk, fortrinnsvis spansk.
 • Erfaring med prosjektarbeid

kvaliteter

 • Evne til å kommunisere med personer i sårbare situasjoner
 • Evne til raskt å kunne omstille seg og jobbe under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • lønn etter avtale