Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

 

Norsklærer for voksne innvandrere

Stillingen som norsklærer tilknyttet Caritas ressurssenteret for innvandrere i Oslo vil særlig undervise norsk som andrespråk for voksne innvandrere.  Det vil videre kunne forventes å bistå som prosjektkoordinator ved å legge til rette for den daglige driften av kurstilbudet samt andre kurs og relevant oppgaver knyttet til senterets tilbud.

Senteret har, i tillegg til en rekke kurs, daglig mange veiledningshenvendelser fra innvandrere som søker bistand innen feltene; arbeid, juridiske henvendelser, NAV, UDI, økonomi, bolig og helse. Senteret driftes i all hovedsak av frivillige med relevant språk, kultur og faglig kompetanse og jobber målrettet for å hjelpe innvandrere inn i arbeidsmarkedet og for verdige arbeidsforhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise norsk som andrespråk for voksne innvandrere
 • Lede og koordinere kurs tilknyttet ressurssenteret
 • Utvikle samarbeid med relevante samarbeidspartnere
 • Promoterings- og rekrutteringsarbeid knyttet til kursene

 

Vi ønsker en person med følgende:

kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning: pedagogisk utdannelse samt videreutdanning som kvalifiserer til norskopplæring til voksne innvandrere og/eller opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 • Erfaring med undervisning, kurskoordinering og ledelse av kurs for voksne innvandrere
 • Fordel med øvrig erfaring fra integreringsarbeid

kvaliteter

 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Nettverksbygger
 • Evne til raskt å kunne omstille seg og jobbe under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • lønn etter avtale