Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

 

Somalitalende prosjekt-medarbeider til helse- og integreringsprosjekter

Caritas Norges Innenlandsavdeling arbeider hovedsakelig med mål om å motvirke økonomisk og sosial ekskludering og fremme god psykisk og fysisk helse blant innvandrere. Som en del av dette arbeid driver vi informasjons- og ressurssentre i en rekke norske byer.  

Stillingen er tilknyttet våre tiltak ved ressurssenteret i Oslo, og vil særlig jobbe med et nyttoppstartet prosjekt rettet mot somaliske kvinner.

Prosjektmedarbeideren skal ha ansvar for å rekruttere deltakere og lede gruppemøter for somaliske kvinner. Vedkommende skal ha ansvar for oppfølging av kvinnene og rapportere videre til prosjektleder.  

Det vil i tillegg kunne være aktuelt å bidra på andre prosjekter både for ressurssenterets besøkende og innvandrere vi møter særlig i samarbeid med bydeler. Ved ressurssenteret er arbeidsinnvandrere den største gruppen og i bydels- og kommunesamarbeid møter vi i større grad bosatte flyktninger 

Vi søker deg som brenner for å gjøre en forskjell for folk i sårbare livssituasjoner, og som samtidig har relevant kompetanse og erfaring eller kjennskap til med helse- og integreringsarbeid. 

Aktuelle arbeidsoppgaver                                    

 • Arrangere kurs og møter                                             
 • Veiledning og oppfølging av deltakere 
 • Oppfølging av frivillige tilknyttet prosjektet 
 • Frivillighetsrekruttering 
 • Bidra til prosjektutvikling 
 • Faglig kvalitetssikring av prosjektgjennomføring  
 • Andre oppgaver kan tilkomme                                        
 • Noe kveldsarbeid bør påregnes 

 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Helse- eller sosialfaglig bakgrunn eller samfunnsvitenskapelig bachelor eller høyere. 
 • Beherske flytende somali
 • Meget gode skriftlig og muntlige fremstillingsevne på norsk   
 • Erfaring fra arbeid med sårbare grupper 
 • Erfaring med integreringsarbeid 
 • Erfaring med prosjektarbeid 
 • Erfaring/kjennskap til frivillighet 

Personlige egenskaper 

 • God til å arbeide selvstendig  
 • God gjennomføringsevne 
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy  
 • Evne til å raskt kunne sette seg inn i tiltak/mål og jobbe under høyt arbeidspress 
 • Strukturert og kvalitetsbevisst 
 • God evne til å kommunisere med personer med ulike etnisk og kulturell bakgrunn 
 • God til å motivere til deltakelse 

Vi tilbyr 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk 
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere 
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP 
 • Lønn etter avtale 

Stillingen er midlertidig ut 2021, med mulighet for forlengelse. 

 

Oppstart: 1. august