Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

Lærer i norsk som andrespråk (engasjement)

Caritas Norge søker lærere i norsk som andrespråk. Kursene varer i enten seks eller ni uker, og foregår to til tre dager i uka. Noen av kursene vil legges opp som digital undervisning og på kveld. Kurstidene kan lett kombineres med studier eller annen jobb.

På Caritas Ressurssenter i Oslo vil du møte et engasjert og trivelig kollegium, som alle jobber mot en felles målsetning om å bidra til integrering av innvandrere i Norge. Deltakere på norskkursene kan benytte seg av et variert tilbud ved vårt Ressurssenter. Denne pakkeløsningen gjør at du som norsklærer vil ha gode tverrfaglige støttespillere og tilgang på varierte ressurser i arbeidet med å ruste deltakerne for et godt liv i Norge.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise norsk som andrespråk for voksne innvandrere
 • Administrative oppgaver tilknyttet kurstilbudet
 • Promoterings- og rekrutteringsarbeid knyttet til kursene

 Ønskede kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning, herunder 30 studiepoeng i norsk som andrespråk og 60 studiepoeng i pedagogikk, eller planer om å fullføre dette i nær framtid
 • Erfaring med undervisning i norsk som andrespråk

 

Kvaliteter

 • Evne til å planlegge og gjennomføre undervisning
 • Svært god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Evne til raskt å kunne omstille seg og jobbe under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet blir vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstid som lar seg kombinere med studier eller annen jobb
 • Mulighet for å bidra i prosjektledelsesoppgaver knyttet til kurstilbudet

 

Engasjementet har en varighet på ett år med mulighet for forlengelse.

Søknadene vurderes fortløpende.