Caritas Norge

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Vi er del av det internasjonale Caritas-nettverket som har 162 medlemsorganisasjoner og etablerte organisasjonsstrukturer i 200 land og territorier. Caritas Norge har foruten sitt arbeid i Norge engasjement i 15 land.
For mer informasjon; www.caritas.no

Humanitær rådgiver/ seniorrådgiver (svangerskapsvikariat)

Brenner du for humanitært arbeid og vil jobbe i et av verdens største humanitære nettverk? Caritas Norge søker prosjektrådgiver/seniorrådgiver til å bistå i oppfølgingen av våre humanitære prosjekter i Ukraina og naboland. Det er et svangerskapsvikariat våren 2023 (minimum 8 mnd) med mulighet for forlengelse.  

Stillingen ligger i Caritas Norges internasjonale avdeling. Caritas Norge har en rammeavtale med Utenriksdepartementet for perioden 2020–2023, samt flere mer kortsiktige humanitære operasjoner. Stillingen rapporterer pt. til utenlandssjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til forvaltning av den humanitære porteføljen i henhold til interne rutiner og donorkrav. Særskilt ansvarsområde blir nødhjelpsresponsen i Ukraina og naboland 
 • Bidra i kvalitetssikre partners implementering av prosjekter og påse at dette skjer i henhold til inngåtte avtaler. 
 • Sikre kontinuerlig faglig oppfølging av prosjekt 
 • Bidra til å ivareta og styrke teknisk-administrative rutiner i prosjektene, herunder spesielt påse god økonomiforvaltning. 
 • Bidra, sammen med controller, til å kvalitetssikre de økonomiske delene av søknader og rapportering, samt sikre kontinuerlig faglig og økonomisk oppfølging av prosjektene. 
 • Talspersonsarbeid og kommunikasjonsoppgaver på tema og land, som ligger til stillingen. 
 • Reising må påregnes. 

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter: 

 • Høyere relevant utdannelse (mastergradsnivå er ønskelig, evt lavere grad og relevant realkompetanse). 
 • Grunnleggende kjennskap til norske humanitære prioriteringene, internasjonale prinsipper og standarder. 
 • Kunnskaper innen programplanlegging, utarbeidelse av søknader og prosjekter. 
 • Kompetanse innen utarbeidelse av budsjetter, resultatrammeverk, resultatstyring og monitorering. 
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Daglig arbeidsspråk er norsk. Ukrainsk, russisk, polsk eller annet øst-europeisk språk er en fordel. 
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Vi tilbyr: 

 • Varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk. 
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende bransje.
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP. 
 • Lønn etter avtale. 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse.