Caritas Norge

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er et av verdens største humanitære nettverk, med over 160 medlemsorganisasjoner og tilstedeværelse i 200 land og territorier. Internasjonalt har Caritas Norge prosjekter i Afrika, Latin-Amerika og Asia. For mer infomrasjon se Caritas.no

 

Prosjektrådgivere/seniorrådgiver (fransktalende)

Brenner du for internasjonatl utviklingsarbeid og vil jobbe i et av verdens største humanitære nettverk? Caritas Norge søker fransktalende prosjektrådgivere / prosjektkoordinatorer til å bistå i oppfølgingen av våre langsiktige utviklingsprosjekter i Afrika.  

Stillingene ligger i Afrika-teamet i Caritas Norges internasjonale avdeling. Stillingen har ansvar for oppfølgingen av utviklingsprosjekter i Caritas Norges portefølje. Stillingen rapporterer til enhetsleder for langsiktig utvikling og er baserti Oslo.

Arbeidsoppgaver: 

 • Følge opp og videreutvikle eksisterende prosjekter i de land/programmer som tillegges stillingen.
 • Være kontaktpunkt for regionale representanter og koordinere faglige ressurser i samarbeid med landkontor og tematiske eksperter.  
 • Påse at prosjekt i porteføljen det implementeres i henhold til inngåtte kontrakter. 
 • Medansvar for utarbeidelse av søknader, rapportering og budsjettoppfølging. 
 • Bidra i kvalitetssikre partners implementering av prosjekter og påse at dette skjer i henhold til inngåtte avtaler. 
 • Sikre kontinuerlig faglig oppfølging av prosjekt.
 • Bidra til å ivareta og styrke teknisk-administrative rutiner i prosjektene, herunder spesielt påse god økonomiforvaltning. 
 • Noe reising må påregnes. 

Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter: 

 • Høyere utdannelse relevant for stillingen. 
 • Prosjekterfaring innen langsiktig bistand og/eller nødhjelp. 
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst. 
 • Selvstendig, initiativrik og selvgående, som også jobber godt i team. 
 • Fransk-kunnskaper på et høyt faglig nivå er et absolutt krav. Videre må man ha svært god skriftlig og muntlig uttrykksevne i norsk og engelsk. Daglig arbeidsspråk er norsk. 
 • God kjennskap til norsk utviklingspolitikk.

Vi tilbyr: 

 • Varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk. 
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst. 
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP. 
 • Lønn etter avtale. 

 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.  

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse.