Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

Prosjektmedarbeider til integreringsprosjekter ved Caritas ressurssenter for innvandrere

Caritas Norge søker prosjektmedarbeidere til vårt ressurssenter for innvandrere i Oslo.

Caritas ressurssenter har i dag en rekke tiltak og prosjekter rettet mot innvandrere og flyktninger. I vårt arbeid fokuserer vi på å styrke målgruppen i møte med norsk arbeids- og samfunnsliv, med mål om å motvirke økonomisk og sosial ekskludering. 

Caritas Ressurssenter har som sin kjerneaktivitet å drifte en veiledningstjeneste for innvandrere som søker bistand innen feltene; arbeid, juridiske henvendelser, NAV, UDI, økonomi, bolig og helse. Veiledningen utføres i all hovedsak ved hjelp av frivillige med relevant språk, kultur og faglig kompetanse. Vi har daglig rundt 40 besøkende og en rekke henvendelser på telefon og epost. I tillegg er det daglig en rekke kurs og gruppetilbud ved senteret, fra norskkurs til jobbkurs og kvinnegrupper.

Stillingsbeskrivelse
Prosjektmedarbeidere vil støtte implementeringen av veiledningstjenesten ved Caritas ressurssenteret for innvandrere i Oslo, herunder informasjonsarbeid, arbeidsrettede tiltak og kursvirksomhet. Vi ser etter personer med relevant kompetanse og kjennskap til, eller erfaring med, integreringsarbeid.

Vi søker deg som brenner for å gjøre en forskjell for folk i sårbare livssituasjoner, og som er villig til ta i et tak der det trengs.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Sikre kvaliteten på veiledningstjenesten
 • Ta imot besøkende og kartlegge behov
 • Sikre godt samarbeid mellom frivillige veiledere og fagteamene.
 • Besvare henvendelser på veiledningstjenestens epost, sosiale medier og telefon
 • Rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • Bidra til søknads- og rapporteringsarbeid
 • Arrangere aktiviteter og møter             
 • Prosjektstyring kan være aktuelt for kvalifiserte søkere                           
 • Andre oppgaver kan tilkomme                                              
 • Noe kveldsarbeid bør påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå 
 • Erfaring fra integreringsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Språkferdigheter utover norsk vektlegges
 • Erfaring/kjennskap til frivillighet

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til å kommunisere med personer med ulike etnisk og kulturell bakgrunn.
 • Du trives i et hektisk arbeidsfellesskap med mange besøkende
 • Du er resultatorientert, selvstendig og god gjennomføringsevne.
 • Du er strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Du er fleksibel og har god omstillingsevne.
 • Du er engasjert og motivert for å gjøre en forskjell på integreringsfeltet.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • lønn etter avtale

Stillingen er midlertidig ut mars 2024, med mulighet til forlengelse

Stillingsprosent: 100 %

Oppstart: Snarest.