Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er et av verdens største humanitære nettverk, med over 160 medlemsorganisasjoner og tilstedeværelse i 200 land og territorier. Caritas visjon er  en verden der menneskers iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realliseres. Caritas Norge jobber internasjonalt med nødhjelp- og utviklingsarbeid, og i Norge jobber Caritas for å bistå flyktninger og innvandrere i sårbare situasjoner for å bli integrert og inkludert i det norske samfunnet.   For mer informasjon se Caritas.no

 

 

Enhetsleder - Caritas ressurssenter, Oslo

Caritas Norge er en ledende sivilsamfunnsorganisasjon på integreringsfeltet i Norge. Vi søker nå en leder som skal bidra til å befeste denne rollen ved å videreutvikle vårt Ressurssenter for innvandrere i Oslo. Enheten består idag av 15 ansatte, samt en rekke frivillige. Ressussenteret tilbyr en veilednignstjeneste som daglig besøkes av omlag 40 personer, samt en rekke ulike kurs og aktiviteter. 

Som enhetsleder får du ansvar for å utvikle, planlegge og drifte tiltak og prosjekter som bidrar til å styrke innvandreres rettigheter og muligheter til integrering i det norske samfunnet. 

Enheten jobber i hovedsak med integreringsspørsmål og FNs bærekraftsmål; SDG 3 – Sikre god helse og livskvalitet, SDG8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst og  SDG 10 - Redusere ulikheter. 

Oppgaver

 • Lede gjennomføring og utvikling av Ressurssenter i Oslo
 • Overordnet ansvar for å sikre finansiering av ressurssenterets prosjekter, og at aktiviteter blir levert i henhold til spesifikasjonen
 • Fag- budsjett og resultatansvar for egen enhet
 • Videreutvikle og styrke samarbeidet med donorer og ulike samrbeidspartnere
 • Medansvar for organisasjonens medie- og talsmannsarbeid innen enhetens arbeidsområder 
 • Personalansvar for våre fantastiske medarbeidere i enet Resurssenter Oslo

Kvalifikasjoner og egenskaper

For å lykkes i stillingen bør du ha: 

 • Engasjement for å bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn
 • Høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå (betydelig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning).
 • Erfaring med innvandrings- og integreringsarbeid
 • Grunnleggende økonomiforståelse
 • Gode lederegenskaper og være en lagbygger
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg vil det være en fordel om du har: 

 • Kjennskap til Caritas eller annen ideell organisasjon
 • Erfaring fra offentlig virksomhet

Som person bør du ha gode samarbeids- og lederegenskaper. Du bør også være strukturert og løsningsorientert, men også fleksibel og trives med å løse utfordringer som dukker opp.

Vi tilbyr en utfordrende og meningsfull lederstilling i en organisasjon i vekst med engasjerte og dedikerte medarbeidere. Lønn etter avtale med gode pensjonsordninger, inkludert AFP.

 

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.  

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse.