Caritas Norge

Caritas Norge  er en ideell hjelpeorganisasjon, og et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen på rettigheter for asylsøkere, flyktninger og innvandrere, samt på å bidra til inkludering i samfunns- og arbeidsliv. For mer informasjon; www.caritas.no

Caritas er i vekst og søker enhetsleder!

Caritas Norge er en av de ledende organisasjonene på integreringsfeltet i Norge.  Nå søker vi etter enhetsleder til vår veiledningstjeneste for nyinkomne asylsøkere ved nasjonalt ankomstsenter på Råde. Veiledningstjenesten leveres på oppdrag fra UDI. 

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Som enhetsleder skal du lede og videreutvikle en tjenste som skal sikre at asylsøkere, raskt etter ankomst, får informasjon og veiledning knyttet til asylprosessen, deres rettigheter og plikter samt forberede den enkelte til asylintervjuet. Informasjonen skal gis på et språk asylsøkeren forstår, og du vil lede et team med bred faglig og språklig kompetanse. 

Vi søker derfor etter deg som er fleksibel, og som klarer å finne gode løsninger i et felt som er preget av rask endring. 

Arbeidssted er Nasjonalt ankomstsenter i Råde, men man koordinerer veiledningsarbeidet nasjonalt med tilbud også i andre mottak og digitalt. Arbeid på kveldstid og i helgene kan forekomme ved høye ankomsttall. 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av veilendnigstjenesten
 • Løpende dialog og samarbeid med UDI og aktører på Nasjonalt ankomstsenter
 • Planlegging av bemanning og turnus 
 • Ansvar for rapportering og fakturering i samarbeid med avdelingsleder
 • Personalansvar for ansatte i enheten.
 • Noe individuell veiledning og gruppeveiledning må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

For å lykkes i stillingen bør du ha: 

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå (lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet)
 • Erfaring med arbeid rettet mot flyktninger og asylsøkere, eventuelt andre personer i en sårbar situasjon.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Gode lederegenskaper og en løsningsorientert lagbygger

Som person er du fleksibel, løsningsorientert og strukturert.  Du er også selvstendig og har høy gjennomføringsevne. Du trives du i et hektisk arbeidsfellesskap med mange besøkende, og har god evne til å kommunisere med personer med ulike etnisk og kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Lønn etter avtale med gode pensjonsordninger, inkludert AFP

 Oppstart: Snarest.

 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.  

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse. 

 

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/sokerlistefaq.html