Caritas Norge

Caritas Norge  er en ideell hjelpeorganisasjon, og et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen på rettigheter for asylsøkere, flyktninger og innvandrere, samt på å bidra til inkludering i samfunns- og arbeidsliv. For mer informasjon; www.caritas.no

Caritas er i vekst og søker assisterende enhetsleder

Caritas Norge er en av de ledende organisasjonene på integreringsfeltet i Norge.  Nå søker vi etter assisterende enhetsleder til vår veiledningstjeneste for nyankomne asylsøkere ved nasjonalt ankomstsenter på Råde. Caritas overtok driften av tjenesten i juni og den leveres på oppdrag av UDI.

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Som assisterende enhetsleder vil du være en del av teamet som gir veiledning til nyankomne asylsøkere i individuelle samtaler og eller i grupper. Videre vil du støtte enhetslederen i den daglige ledelsen av en tjenste som skal sikre at asylsøkere, raskt etter ankomst, får informasjon og veiledning knyttet til asylprosessen, deres rettigheter og plikter samt forberede den enkelte til asylintervjuet. Informasjonen skal gis på et språk asylsøkeren forstår, og du vil lede et team med bred faglig og språklig kompetanse. 

Vi søker derfor etter deg som er fleksibel, og som klarer å finne gode løsninger i et felt som er preget av rask endring. 

Arbeidssted er Nasjonalt ankomstsenter i Råde, men man koordinerer veiledningsarbeidet nasjonalt med tilbud også i andre mottak og digitalt. Arbeid på kveldstid og i helgene kan forekomme ved høye ankomsttall. 

Arbeidsoppgaver

 • Individuell veiledning for nyankomne asylsøkere
 • Gruppeveiledning for nyankomne asylsøkere
 • Bidra til å sikre høy kvalitet og utvikling av veiledningstjenesten
 • Bistå i opplæring av nytilsatte veiledere og være en faglig sparringspartner for ens kollegaer.
 • Bistå enhetsleder i koordineringen og daglig planlegging av enhetens arbeidsoppgaver.
 • Være enhetsleders faste stedfortreder

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

For å lykkes i stillingen bør du ha: 

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå (lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet)
 • Erfaring med arbeid rettet mot flyktninger og asylsøkere, eventuelt andre personer i en sårbar situasjon.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i minst ett relevant språk for veiledningstjenesten. (for eksempel: Ukrainsk, arabisk, pashto, dari, tyrkisk, tigrinja, russisk, spansk, persisk, somali eller andre)

Som person er du fleksibel, løsningsorientert og strukturert.  Du trives du i et hektisk arbeidsfellesskap med mange besøkende, og har god evne til å kommunisere med personer med ulike etnisk og kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Lønn etter avtale med gode pensjonsordninger, inkludert AFP

 Oppstart: Snarest.

 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet.  

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse. 

 

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelp - https://www.jobbdirekte.no/jobs/content/sokerlistefaq.html