Caritas Norge

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med migrasjons- og integreringsarbeid i Norge. Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er et av verdens største humanitære nettverk, med over 160 medlemsorganisasjoner og tilstedeværelse i 200 land og territorier. Internasjonalt har Caritas Norge prosjekter i Afrika, Latin-Amerika og Asia. For mer infomrasjon se Caritas.no

 

Enhetsleder - Langsiktig utvikling

Caritas Norge søker en trygg leder til å videreutvikle vår portefølje innen langsiktig utvikling. Vi søker deg som har betydelig erfaring med internasjonalt utviklingsarbeid og inngående forståelse for partnersamarbeid, bygging av sivilsamfunn og lokalt ledet utvikling. Caritas Norge er i dag en ledende sivilsamfunnsorganisasjon innen matsikkerhet. 

Enhetsleder for langsiktig utvikling leder et team som i dag består av åtte medarbeidere, men med ambisjoner for videre vekst. Stillingen rapporterer til leder for internasjonal avdeling.

Hovedoppgaver

 • Lede vårt arbeid med langsiktig utvikling og fred og forsoning. Bidra til å realisere Caritas Norges potensiale som foregangsorganisasjon innen lokalt ledet utvikling og matsikkerhet.
 • Inntektsarbeid knyttet til programmene, herunder koordinere, bidra til og kvalitetssikre søknader, rapporter og donordialog. Hovedkontaktpunkt for vår rammeavtale med Norad.
 • Kvalitetssikre at forvaltning av prosjektmidler skjer i henhold til donors krav og retningslinjer.
 • Budsjettansvar for enhetens program og prosjektarbeid, i tråd med finansmanual og årshjul.
 • Bistå med kommunikasjons- og talsmannsarbeid, herunder også representere Caritas i eksterne møter, etablere nettverk og bygge gode relasjoner med samarbeidspartnere.
 • Personalansvar for medarbeidere i enheten, herunder sikre god hverdagsledelse og tilrettelegge for positivt arbeidsmiljø.
 • Vedlikeholde og utvikle relasjoner i det internasjonale Caritas-nettverket, herunder delta i relevante arbeidsgrupper i Caritas Europa eller Caritas Internationalis.

Kvalifikasjoner og egenskaper

For å lykkes i stillingen bør du ha:

 • Erfaring fra arbeid med utvikling, gjennomføring og rapportering på større Norad rammeavtale
 • Forståelse for lokale aktørers rolle og partnerbasert langsiktig utviklingsarbeid.
 • Høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå.
 • Erfaring fra felt er en fordel.
 • God organisasjonskompetanse og erfaring med administrasjon.
 • Gode lederegenskaper og være en løsningsorientert lagbygger. Ledererfaring er en fordel.
 • Solid økonomisk forståelse og evne til økonomistyring.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstilling i norsk og engelsk. Daglig arbeidsspråk er norsk. Kunnskaper innen fransk eller spansk er en fordel.

Som person må du være analytisk og strategisk, men også ha god gjennomføringsevne. Du må være detaljorientert og strukturert, og ha evne til nytenkning og innovasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr en utfordrende og meningsfull lederstilling i en organisasjon i vekst med engasjerte og dedikerte medarbeidere. Lønn etter avtale med gode innskuddsbarsert pensjonsordninger og AFP. Arbeidsgiver setter av 5 prosent og arbeidstaker sparer 2 prosent.

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse. Arbeidstaker må i arbeidet kunne være loyal til Caritas Norges katolske identitet og verdigrunnlag.