Caritas Norge

Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er et av verdens største humanitære nettverk, med over 160 medlemsorganisasjoner og tilstedeværelse i 200 land og territorier. Internasjonalt har Caritas Norge prosjekter i Afrika, Latin-Amerika og Asia. For mer infomrasjon se Caritas.no

 

Rådgiver/seniorrådgiver - Økonomistyring i internasjonal humanitær organisasjon

Rådgiver/seniorrådgiver – Økonomistyring i humanitær organisasjon  

Caritas Norge rigger seg for fortsatt vekst og søker en rådgiver/seniorrådgiver innen økonomistyring til å koordinere og kvalitetssikre vårt finansielle ansvar overfor institusjonelle givere. Stillingen rapporterer til økonomisjef og vil jobbe tett med vår internasjonale avdeling og vårt team med controllere. Vi gir mulighet til å jobbe i en spennende internasjonal organisasjon i vekst! 

Hovedoppgaver 

 • Kvalitetssikre at Caritas Norge leverer høy faglig standard på finansiell rapportering til institusjonelle givere 
 • Kvalitetssikre søknader og kontrakter med donorer og partnere
 • Holde overordnet oversikt over finansielle krav og rutiner i alle donoravtaler 
 • Kontrollere, gjennomgå og godkjenne program- og prosjektbudsjetter og regnskaper i samarbeid med controllere 
 • Kvalitetssikre og utvikle rutiner og prosedyrer for økonomisk oppfølging i Caritas Norges internasjonale programarbeid.
 • Koordinere og lede utarbeidelse av avdelingsbudsjett, prosjektbudsjetter, økonomiske prognoser og rapportere avvik
 • Styrke vårt arbeid med det tverrgående hensynet til anti-korrupsjon i samarbeid med programrådgivere og controllere 
 • Bistå i arbeidet med å operasjonalisere Caritas Internationalis Management Standards 

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi eller regnskap (bachelor eller mastergradsnivå)
 • Minst 3 års relevant erfaring
 • Internasjonal erfaring og erfaring fra bistandsbransjen er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og spansk er et absolutt krav.
 • Norskkunnskaper på minst A2/B1-nivå. Daglig arbeidsspråk er norsk.
 • Høy økonomi- og regnskapskompetanse
 • God IKT kompetanse – deriblant gode Excel kunnskaper, erfaring med bruk av regnskaps/finanssystemer er en fordel. (Caritas Norge benytter i dag Visma.net)

 

Personlige egenskaper: 

 • Kontaktskapende og gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og strukturert med gjennomføringsevne

 

Vi tilbyr: 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Lønn i henhold til våre retningslinjer som rådgiver/seniorrådgiver
 • God innskuddsbasert pensjonsordning med AFP. Arbeidsgiver sparer 5 prosent i pensjonsordningen og arbeidstaker 2 prosent

 

Caritas Norge har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og utnyttelse av stilling og posisjon til egen vinning. Det forventes av alle ansatte at man i arbeidsforholdet etterlever våre etiske retningslinjer og våre rutiner for å forhindre og avdekke brudd på disse. Arbeidstaker må i arbeidet kunne være lojal til Caritas Norges katolske identitet og verdigrunnlag.