Cloudmaster.no

Cloud Master AS er et teknologiselskap i Vestfold som leverer IT tjenester mot kunder som utvikler avanserte SaaS skytjenester.

Vi skal nå utvide vårt tech-team som utvikler den internasjonale ESG plattformen – cemasys.com. Her kan du bli del av en stor norsk teknologisatsning rettet inn mot det globale markedet for klima- og miljøtjenester.

Trainee Systemutvikler

Du har:

 • evne og interesse for programmering (vi ønsker kodeeksempler vedlagt søknaden)

 
Du har kanskje:

 • noe kjennskap til rammeverk som: Symfony, Laravel, Phalcon, Angular og React
 • kjennskap til programmeringsspråkene; PHP, Nodejs, Deno
 • noe erfaring fra relasjonsdatabaser som: MySQL/MariaDB
 • noe kunnskap om: Linux, Javascript, HTML5 og CSS
 • interesse for Docker/Kubernetes og andre virtualiseringsløsninger

 
Hva får du av oss:

 • spennende teknologiplattformer og kompetanseutfordringer
 • et hyggelig og teknologiorientert arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter i en virksomhet i vekst


Type stilling:

Du kan begynne i en deltidsstilling kombinert med skole. Alternativt i en fulltids rolle hvor målet er å utvikle deg til en profesjonell systemutvikler i løpet av 1-2 år.


Lønn:

 • Fastlønn og OTP Pensjon + aksjeprogram ansatte.


Arbeidssted:

 • Tønsberg Gressbane/Stadion. (gratis parkering evt. bussforbindelse rett utenfor kontoret)

Om Cemasys
Cemasys.com opplever for tiden sterk vekst og selskapet har allerede over 400 kunder i det Nordiske markedet. På kundelisten i Norge er det over 100 børsnoterte selskaper.

Deres markedsfokus er mellomstore-store selskaper og der mange av kundene i dag er kjente merkevarer.

Selskapet står nå overfor en offensiv satsning inn mot flere nye store markeder (Eurosonen - Nord Amerika) – https://portal.cemasys.com/nb/hjem-norge/

Kontaktperson fag:
Trym K. Bjerkan
trymkb@cloudmaster.no

Søknadsfrist snarest (innen 30.10) - søknader vil bli behandlet fortløpende.