Cloudmaster.no

Cloud Master AS er et teknologiselskap i Vestfold som leverer IT tjenester mot kunder som utvikler avanserte SaaS skytjenester.

Vi skal nå utvide vårt tech-team som utvikler den internasjonale ESG plattformen – cemasys.com. Her kan du bli del av en stor norsk teknologisatsning rettet inn mot det globale markedet for klima- og miljøtjenester.

Det er for tiden ingen ledige stillinger