Coop Prix Midt-Norge

Coop Midt-Norge SA er en av landsdelens største bedrifter med en årlig netto omsetning på 5,7 mrd. NOK. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Coop Midt-Norge SA har 2000 ansatte, og selskapet eier og driver 97 topp moderne butikkenheter, herav 3 større kjøpesenter i Trøndelag. Coop Midt-Norge SA eies av 190 000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets 85 samvirkelag.

 

Coop Prix Heimdal søker Assisterende butikksjef

Fast heltidsstilling

Assisterende butikksjef er butikksjefens stedfortreder og har et ansvar sammen med denne, for daglig drift og ledelse av butikken.

En viktig del av jobben er å ha målrettet kundefokus, rasjonell drift og gode rutiner som skal ivareta en høy standard og kontinuitet. Assisterende butikksjef er, sammen med butikksjef, en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Du som søker må kunne jobbe selvstendig, målbevisst, raskt og nøyaktig.

Det forventes en grunnleggende kjennskap til dataverktøy og forståelse for økonomiske nøkkeltall.

Vi er også opptatt av at du har personlige egenskaper som bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø.

Jobben vil for øvrig bestå av ordinære butikkoppgaver som:

  • Kundebehandling
  • Bestilling av varer
  • Ivaretakelse av rutiner for internkontroll
  • Betjening av kasse, tipping og spill
  • Vareinnfylling
  • Orden og renhold i butikk og på lager

Spørsmål om stillingen kan rettes til butikksjef Laila Stavheim på e-post: laila.stavheim@coopmidtnorge.no    

Søknad og CV sendes via jobbdirekte.no innen 21.6.18

 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.