Coop Midt-Norge SA

Coop Midt-Norge SA (CMN) er ett av landets største samvirkelag med en omsetning på over 6 milliarder kroner. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Selskapet eier og forvalter til sammen ca. 250.000 kvm bygningsmasse. CMN er en av Midt-Norges største arbeidsgivere, med ca. 2400 ansatte og eier og driver 127 butikkenheter i Trøndelag, herav Obs! Hypermarked, Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Mega, Coop Prix, Extra, Coop Marked samt bensinstasjoner og faghandelsbutikker. CMN eies av over 201.000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets ca. 70 samvirkelag.

Kafé Kolvereid søker kafeterialeder

  

 Heltidsstilling

Stillingen som avdelingsleder for Kafé Kolvereid i Coop Midt-Norge SA er ledig, og vi søker derfor etter en person som vil ha det daglige ansvaret for avdelingen.

Oppgavene til kafeterialeder er:

 • Daglig drift og ledelse av kaféen
 • Produksjon av dagens retter
 • Budsjett - og resultatansvar
 • Ivareta rutiner for kostnads-styring, svinnforebygging samt internkontroll mat
 • Medarbeiderutvikling
 • Forefallende oppgaver i kafeteriaen
 • Bidra til nytenking og utvikling av avdelingen

Du som søker må:

 • Ha erfaring fra ledelse/drift av avdeling i samme bransje, og kunne vise til gode resultater
 • Være resultatorientert og ha gjennomføringsevne
 • Kunne overvåke lønnsomhetsutviklingen og følge opp nøkkeltall
 • Ha en utpreget serviceinnstilling, «stå-på-vilje” og godt humør

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Ordnede lønns - og arbeidsforhold
 • Et godt og arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Støtte og oppfølging fra ledelsen i Coop Midt-Norge SA

Stillingen rapporterer til driftssjef Hans Kristoffersen.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt Driftssjef Hans Kristoffersen tlf. 908 24 585, eller Direktør butikkdrift Jonny Sand tlf. 455 12 047.

Søknad og CV sendes via jobbdirekte.no innen 24.10.2019.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.