Coop Prix Midt-Norge

Coop Midt-Norge SA er en av landsdelens største bedrifter med en årlig netto omsetning på 6 mrd. NOK. Virksomheten omfatter detaljvarehandel, medlemssparing samt finans- og eiendomsforvaltning. Coop Midt-Norge SA har 2400 ansatte, og selskapet eier og driver 127 moderne butikkenheter. Coop Midt-Norge SA eies av 200 000 medlemmer og er tilsluttet Coop Norge SA som er fellesorganisasjonen for landets 78 samvirkelag.

 

Coop Prix Sandvollan søker butikksjef

Fast heltid

Coop Prix Sandvollan søker etter Butikksjef som skal lede og forestå den daglige driften av butikken.

Du som søker må være topp motivert for jobben, samt kunne arbeide effektivt og strukturert.

Videre må du se viktigheten av å bygge et godt butikkteam sammen med dine medarbeidere.

Viktige ansvarsområder

 • Budsjett - og resultatansvar
 • Personalansvar, medarbeider - og teamutvikling
 • Ivareta rutiner for kostnadsstyring, internkontroll og svinnforebygging
 • Aktiv bruk av digitale verktøy

Du som søker må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Ha erfaring fra ledelse og drift av butikk og kan vise til gode resultater
 • Være resultatorientert og har gjennomføringsevne
 • Kunne overvåke lønnsomhetsutviklingen og følge opp nøkkeltall
 • Ha en utpreget serviceinnstilling
 • Ha ”stå-på-vilje” og godt humør
 • Høyere utdanning innen økonomi/ledelse. Bred og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

 Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Ordnede lønns – og arbeidsforhold
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige kolleger
 • Systematisk støtte fra driftsapparatet i Coop Midt-Norge, og samarbeid med våre øvrige Coop Prix-butikker

Hvis du har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med driftssjef Olav Morten Ressem på e-post: olav.morten.ressem@coopmidtnorge.no eller på tlf. 906 30 992.

Søknad og CV sendes via jobbdirekte.no innen 13.12.2019

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.