Coop Vest

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på  Sunnmøre.

Laget har desse driftseiningane:

14 Extra daglegvarer, 3 Coop Mega, 6 Coop Prix, 27 Coop Marked, 3 Extra bygg, 3 Coop Byggmix, 3 Kle-/ skobutikkar, 1 Bakeri/bakeriutsal, 1 Gullsmedbutikk, 1 Sportsbutikk,4 kafear. Laget har om lag 900 tilsette og ein årsomsetnad på netto 1,8 mrd. kroner.

Hovudkontoret ligg i Førde.

 

 

Rekneskap- og administrasjonsmedarbeidar

Coop Vest SA søkjer ein positiv og nøyaktig person med erfaring frå tilsvarande arbeid, med vilje til å tenke nytt. Vi treng deg som er framoverlent. Du ser muligheiter til å forenkle prosessar og bidra til auka digitalisering.

Arbeidsoppgåver:

Kontere og føre regnskap

• Fakturering

• Avstemming

• Telefon og resepsjon

• Medlemskontakt

• Andre ad hoc oppgåver vil kunne bli lagt til

Kvalifikasjonar:

• Relevant økonomi-/rekneskapsutdanning

• God regnskapsforståing

Erfaring med rekneskapsarbeid

• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

• Gode IT-kunnskaper

Personlige eigenskapar:

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Løysningsorientert og har god gjennomføringsevne

• Flink til handtere fleire ulike arbeidsoppgåver

• Nøyaktig og trivast med å arbeide med tal

• Godt humør

 

Viktig at du vil arbeide i et humørfylt og arbeidsmiljø der kompetanse og kvalitet står sentralt. Det er korte beslutningsveier, åpen kommunikasjon, god takhøyde og fokus på at kunden skal først.

Vi kan tilby:

- Løn etter avtale

- Personalrabatt

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.