Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ein medlemseigd organisasjon med ca. 145 000 medlemmer. Laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Laget har desse driftseiningane: 29 Extra daglegvarer, 6 Mega, 23 Prix, 53 Marked, 1 Obs Hypermarked, 7 Obs BYGG, 8 Byggmix og 15 einingar innan øvrig faghandel

Laget har om lag 2 100 tilsette og ein årsomsetnad på netto 5 mrd. kontoret.

 Regionkontor i Førde, Orkanger og Ålesund.

 

Obs BYGG Førde - Assisterande Butikksjef

Obs BYGG Førde utvidar frå 2 800 kvm. til 6 000 kvm., og blir det største og mest framtidsretta lågpris byggevarehuset i regionen.

Vi søkjer etter assisterande butikksjef

Ynskjer du å bidra til vidare suksess? Då er vi interessert i å komme i kontakt med deg.

Sentrale arbeidsoppgåver

- Resultatansvar for butikkdelen
- Overordna bestillingsansvar for butikkdelen
- Overordna opplæringsansvar for dei ulike vareområda i butikken
- Overordna ansvar for varemottak og lager i butikk
- Inngå i leiargruppa for varehuset
- Ansvar for kassefunksjon/ fordelsprogram
- Delegert ansvar for rutinar knytt til bemanningsplanlegging

Viktige eigenskapar

- Positiv og engasjert i god kundebehandling
- Fordel med erfaring frå tilsvarande bransje, men ikkje eit krav
- Nøyaktig
- Strukturert
- Bidra til eit allreie godt arbeidsmiljø
- God personleg framferd
- Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Coop Nordvest SA kan tilby:

Ein utfordrande og spennande job i ein av varehandelen sine mest komplette kjedar. Vi har konkurransedyktige vilkår innan pensjon, forsikringar, lønn og arbeidstilhøve.

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Rune Øksenberg, tlf. nr. 995 50 807.

Søknad sendast; www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist, 25.01.2019 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.