Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2100 medarbeidere. Vi har butikker i 64 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 149 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

Obs bygg Kristiansund søker fereievikarer / tilkallingshjelp for sommersesongen 2019

Har du interesse for butikk og byggevarer, er det deg vi søker.

Din viktigste oppgave som butikkmedarbeider er at du alltid setter kunden først, og gir kunden «det lille ekstra».

I tillegg får du følgende arbeidsoppgaver:

  • Kundebehandling
  • Kasse
  • vareinnfylling
  • Forefallende renhold og rydding

Du må være fleksibel og ha mulighet til å arbeide både på dagtid, kveld, og på lørdager.

Vi søker deg som er hjelpsom og imøtekommende. Du er ansvarsbevisst og løsningsorientert, og takler hektiske situasjoner med et smil. Er du i tillegg interessert i bygg og byggevarer, eller utdanner deg innenfor faget, har du en fordel, men det er likevel ingen betingelse.

Coop Nordvest kan tilby: Ordnede lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring, og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varehussjef Frode Brevik på tlf. 979 95 121

Søknad og CV registreres digitalt på: www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: mandag 22. april 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.