Coop Nordvest SA Marked

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 64 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandelsbutikker. Vi eies av våre

150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

Coop Marked Balestrand søkjer BUTIKKMEDARBEIDAR - 100% stilling

Marked er Coop si nærbutikkjede med små einingar der du som medarbeidar utfører arbeidsoppgåver i heile butikken. Vi søkjer derfor ein motivert, engasjert og hyggeleg medarbeidar som likar ein utfordrande og variert kvardag.

Stillinga inngår i turnus med arbeid på dagtid, kveld og annakvar laurdag.

Arbeidsoppgåver:

  • Kundehandsaming
  • Kasse
  • Varebestilling / Varepåfylling
  • Post i butikk
  • Forfallande reinhald og rydding

Våre forventningar til deg: er at du er hjelpsam og imøtekommande, og trivst med sal og kundehandsaming. Du jobbar effektivt og målretta, kan være fleksibel, og jobbar godt både sjølvstendig og i team. Det er viktig for oss at du byr på deg sjølv og bidreg til at kundane våre trivst og at du medverkar til eit godt arbeidsmiljø i butikken.

Me kan tilby: varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får nødvendig opplæring og ein mogelegheit til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og dekkast av våre forsikringsavtalar. Me har rabattavtalar for tilsette.

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Dagmar Nese på tlf. 911 26 904

Søknad og CV registrerast digitalt på: www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 18.10.2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.