Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 64 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

Ledig stilling - Avdelingsleiar butikk / Ass. varehussjef Obs Bygg Ulsteinvik

Er du positiv og løysingsorientert? Tydeleg og med leiartalent? Då er kanskje dette noko for deg!

Stillinga som avdelingsleiar går inn i butikken si leiargruppe og er i kombinasjon med rolla som assisterande varehussjef. Som assisterande varehussjef er du fyrst og fremst varehussjefen si høgre hand, stedfortreder og sparringpartnar. Ditt ansvar og arbeidsoppgåver i begge rollane er:

 

  • Drifts- og resultatansvar for di avdeling, her under butikkstandard, reklamasjonshandtering, varekontroll, kampanjegjennomføring m.v.
  • Være ein synleg, inspirerande og operativ leiar for dei tilsette
  • Motivere, inspirere og sette medarbeidarar i stand til å jobbe sjølvstendig og til å kunne sette kunden fyrst i sin arbeidskvardag
  • Sørge for kontinuerleg opplæring og utvikling av medarbeidarane
  • Delegert ansvar for personal og rutinar knytt til bemanningsplanlegging

 

Obs Bygg Ulsteinvik tilbyr et rikt sortiment innanfor mange varekategoriar. Hjå oss får du gleda av å hjelpe kundar med alt dei treng til sine prosjekt. Saman med gode kollegaer i eit positivt arbeidsmiljø får du mogelegheit til å framleis sørge for at Obs Bygg Ulsteinvik er butikken som kundane føretrekk for handel av byggjevarer i Ulsteinvik og omland.

Stillinga vil gå inn i fast turnus med arbeid på dag, kveld og laurdagar. Stillingsandel på 100%.

 

Vi forventar av deg at du har høg servicegrad, «stå-på-vilje», og vil medverke til eit godt arbeidsmiljø. Du trivs som leiar og har gode kommunikasjonsevner. Du er sjølvstendig og påliteleg. Du jobbar strukturert og effektivt og trivs i ein hektisk arbeidsdag med høgt tempo. Du kan handtere tunge løft og taklar hektiske situasjonar med godt humør. Fagleg erfaring frå bransjen er positivt, men ikkje eit krav. Dine personlege eigenskapar og engasjement som du kan ta med inn i rolla er viktigare.

 

Vi kan by på ei allsidig og utfordrande stilling med ordna løns- og arbeidstilhøve. Du får nødvendig opplæring og en mogelegheit til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre kursprogram. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med eigensparing og dekkast av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtalar for tilsette.

Spørsmål om stillinga kan rettas til varehussjef Marius Søvik på tlf. 476 47 635.

Søknad med CV registrerast digitalt her.

Søknadsfrist: søndag 17. november 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.