Coop Nordvest SA ByggMix

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

Coop ByggMix Hermannsverk søkjer service-innstilt butikkmedarbeider med interesse for bygg, trelast, butikk og sal

Stillinga har ein stillingsgrad på 80% - 100%, og går inn i turnus med arbeidstid på dagtid, og annakvar laurdag. 
Som butikkmedarbeidar i Byggmix er du opptatt av god kundekontakt med god service og produktrettleiing. Arbeidsoppgåvene dine blir i hovudsak:

• Kundehandsaming
• Sal
• Varebestilling
• vareplassering
• Førefallande reinhald og rydding 

Me forventar av deg at du er positiv og engasjerer deg i god kundehandsaming, og at du opparbeider deg god varekunnskap om produkta vi sel. Du jobbar strukturert, kan være kreativ og taklar hektiske situasjonar med et smil.
 

Coop Nordvest kan tilby: Ordna løns- og arbeidstilhøve. Du får nødvendig opplæring, og ein mogelegheit til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.  Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og dekkast av våre forsikringsavtalar.

Du får jobb i ein av Coop Nordvest sin beste ByggMix-butikk. 

Søknad og CV registrerast her.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til

butikksjef Terje Marøy på tlf. 911 19 597.


Søknadsfrist : 20.12.2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.