Coop Nordvest SA ByggMix

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

Coop Byggmix Aure søker assisterende butikksjef

Har du interesse for butikk og byggevarer, og har du i tillegg et ledertalent, da er det deg vi søker.
 

Stillingen har en stillingsgrad på 80% og inngår i turnus med arbeid både på dagtid, ettermiddager og annenhver lørdag.

Som assisterende butikksjef er du først og fremst butikksjefens høyre hånd, stedfortreder og sparringspartner. Du skal bidra til forsvarlig drift, ledelse og resultatoppnåelse.

I tillegg får du følgende arbeidsoppgaver:

• Kundebehandling og kasse
• Gjennomføring og oppfølging av kampanjer, samt innfri Coop sine kundeløfter.
• Varebestilling og vareinnfylling
• Være aktiv med å tilegne deg ny varekunnskap, og lære opp og utvikle de øvrige medarbeiderne
• Forefallende renhold og rydding 

Våre forventinger til deg er at du er hjelpsom og imøtekommende. Du er ansvarsbevisst og løsningsorientert, og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø i butikken. Du er opptatt av å gi god service til kundene og dele av din varekunnskap.
 
Vi tilbyr: Ordnede tariffbaserte lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring, og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsordning med egensparing, og dekkes av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtaler for ansatte. 

Søknad og CV registreres digitalt her

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til butikksjef Gunn Helen Lystad på tlf. 976 35 895

Søknadsfrist : 31.01.2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.