Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

Extra Kaupanger søkjer Nøkkelperson Frukt & Grønt

Stillinga har ein stillingsgrad på 100%, og følgjer turnus med arbeidsvakter på dagtid, ettermiddag/kveld og på laurdagar. Som nøkkelperson er du ein del av ledergruppa på Extra Kaupanger, og har hovudansvaret i Frukt & Grønt avdelinga.

Arbeidsoppgaver 

  • Varebestilling, varekontroll og vareplassering.
  • Reklamasjon og svinnhandtering
  • Gjennomføring og oppfølgjing av kampanjar
  • Ein frukt & grønt-disk som alltid er rein og appetittvekkjande
  • Tileigne deg ny varekunnskap, og opplæring av dei andre medarbeidarane
  • Ansvar for at alle følgjer fastsatte rutinar i avdelinga

I Coop Nordvest legg vi stor vekt på at kunden kjem i fyrste rekke. I ditt møte med kunden er det ditt ansvar å skape fornøgde kundar.

Me forventar av deg:

At du er kreativ, hjelpsam og imøtekommande, og trivast med sal og kundehandsaming. Du jobber strukturert, er ansvarsbevisst, og handterer tunge løft og hektiske situasjonar. Det er viktig for oss at du byr på deg sjølv og bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Me kan tilby

Varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får naudsynt opplæring og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-kurs program. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og dekkast av våre forsikringsavtalar. Vi har rabattavtaler for tilsette.

Interessert?

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef

Astrid Brusegard på tlf. 952 47 323

Søknad og CV registrerast digitalt på: www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 26. januar 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.