Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

OBS BYGG ÅLESUND SØKER BUTIKKMEDARBEIDERE

-Deltid,

-Tilkallingshjelp

 

Deltidsstillingene har en stillingsgrad på 10%, og inngår i turnus med arbeid annenhver lørdag. Det kan bli mulighet for mertimer på enkelte kvelder, og ved ekstra behov i høysesonger og ved ferieavvikling.

 

Som tilkallingshjelp har du mulighet til å stille på kort varsel ved uventet fravær i butikken eller ved ekstra behov i høysesonger og ved ferieavvikling.

 

Stillingene passer godt til skoleungdom og studenter som vil jobbe på ettermiddager og helger. Du må være fylt 18 år.

Arbeidsoppgaver:

  • Kundebehandling
  • Kasse
  • Vareinnfylling
  • Forefallende renhold og rydding

Våre forventninger til deg er at du er hjelpsom og imøtekommende. Du er ansvarsbevisst og løsningsorientert, og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø i butikken. Du er opptatt av god service til kundene, er interessert i bygg og byggevarer, og du oppdaterer deg og deler velvillig av din varekunnskap.

 

Coop Nordvest kan tilby: Ordnede lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varehussjef Kjell-Erik Dimmen på tlf. 934 95 282 eller mail: kjell.erik.dimmen@coop.no

Søknad og CV registreres digitalt her.

Søknadsfrist: 23. februar 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.