Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

OBS BYGG VOLDA søkjer butikkmedarbeidarar - deltid

Vi set «Kunden fyrst» i alt vi gjer, og vi treng engasjerte medarbeidarar til å skape gode kundeopplevingar.

 

Deltidsstillingane har ein stillingsprosent på 10% – 30% med arbeid enkelte ettermiddagar / kveldar, og kvar andre / tredje laurdag. Det kan bli høve til meirtimar enkelte kveldar, ved ekstra behov i høgsesongar og under ferieavvikling. Vi har behov for nye medarbeidarar i kasse, interiøravdeling, jernvareavdeling og på avdeling for tyngre bygg og trelast.

Stillingane passar godt for skuleungdom og studentar som vil jobbe på ettermiddagar og helger.

Arbeidsoppgåvene vil variere med ulike avdelingar i butikken, men felles for alle vil være at kunden er fyrsteprioritet. Utover kundehandsaming og salsarbeid vil du saman med kollegaene dine jobbe med varepåfylling og andre førefallande oppgåver. 

Våre forventningar til deg er at du er hjelpsam og imøtekommande. Du er ansvarsbevisst, løysingsorientert og ein positiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø. Du er oppteken av å yte god service til kundane, er interessert i bygg og byggjevarer, og du oppdaterer deg - og deler velvillig av din varekunnskap.

Coop Nordvest tilbyr ein allsidig og utfordrande jobb med ordna løns- og arbeidstilhøve. Du får naudsynt opplæring og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom interne kurs på butikken, samt obligatoriske e-læringskurs.

Spørsmål om stillinga kan rettas til varehussjef Marius Søvik på tlf. 476 47 635 eller mail: marius.sovik@coop.no

Søknad med CV registrerast på: www.jobbdirekte.no  

Søknadsfrist: Oppfordrar til snarleg søknad. Siste frist 23. februar 2020

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.