Coop Nordvest SA

Coop Nordvest SA

er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2100 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

 

 

COOP EXTRA KAFÉ - FØRDE søkjer butikksjef

Coop Extra Kafé Førde finner du i Kronborgvegen 34, saman med Extra Førde og Obs Bygg Førde.  Kafeen serverar for det meste klassisk norsk husmannskost med eit stort innslag av lokale råvarer.

Som butikksjef har du ansvar for personale, økonomi og drifta av kafeen. Du byggjer ein vinnarkultur saman med dine medarbeidarar, der du skapar eit godt arbeidsmiljø og har fornøgde kafégjestar. Du har overordna ansvar i Kafeen, samtidig som du jobbar på golvet saman med dine kollegaer. Hjå dykk får kundane god service.

Arbeidsoppgåver:

• Drifts og budsjettansvar
• Leiing, derunder rekruttering, oppfølging og utvikling av medarbeidarar
• Sørge for eit godt arbeidsmiljø og trivsel for våre kundar
• Internkontroll / Tryggmat
• Utvikle menyar og skape gode matopplevingar

Kven er du?
Som butikksjef må du innfri dei målsettingar som Coop Nordvest har på kort og lang sikt, der du legg vekt på evnene til å stille krav til deg sjølv og dei andre medarbeidarane i kafeen. Som leiar har du ansvar for å skape gode haldningar, og byggje eit godt arbeidsmiljø internt, der du forstår at det er viktig å leie gjennom dine medarbeidarar. Våre leiarar skal jobbe målretta og konstruktivt, med fokus på kostnadar, personalleiing, og lojalitet til konsept og sortiment. Du har gjerne leiar og/eller økonomisk utdanning eller erfaring, men dette er ikkje eit krav.

Vi kan tilby: Driftsoppfølging frå driftsdirektør og anna støttepersonell, der du blir ein del av eit butikksjefsteam med jamleg møtekontakt. Vi har ein lokal lønsavtale med bonusordning, og du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing. Du blir dekka av våre forsikringsordningar, og vi har rabattavtalar for tilsette.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillinga rettast til driftsdirektør  Arild Solberg på tlf. 913 38 302

Søknad og CV registrerast på : www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 27.02.2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.