Coop Nordvest SA ByggMix

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

Coop Byggmix Gaupne søkjer butikkmedarbeidar i vikariat

Vikariatet har ein stillingsgrad på 70%, og går fram til 31.12.2020

Stillinga inngår i turnus med arbeidsvakter både på dagtid / ettermiddag og laurdagar. Det blir i tillegg høve til meirtimar i høgsesongar, samt i feriar, og ved anna fråvær i butikken.

Den viktigaste oppgaven som butikkmedarbeidar er at du alltid set kunden fyrst, og gjer kunden «det lille ekstra». 

Arbeidsoppgåver:

  •  Kundebehandling
  • Kasse
  • vareinnfylling
  • Førefallande reinhald og rydding

 

Våre forventningar til deg er at du er hjelpsam og imøtekommande. Du er ansvarsbevisst, løysingsorientert og ein positiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø. Du er oppteken av å yte god service til kundane, er interessert i bygg og byggjevarer, og du oppdaterer deg - og deler velvillig av din varekunnskap.

 

Coop Nordvest kan tilby: Ordna løns- og arbeidstilhøve. Du får naudsynt opplæring, og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.  Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing og dekkast av våre forsikringsavtalar. Vi har rabattavtaler for tilsette.

 

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å henvende deg til butikksjef Terje Marøy på tlf. 911 19 597

 

Søknad og CV registreres digitalt på: www.jobbdirekte.no

 

 

Søknadsfrist : 28.02.2020

 

 

 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.