Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

Obs Bygg Ulsteinvik søkjer butikkmedarbeidarar -deltid, med faste kvelds og helgevakter

Passar godt for skuleungdom og studentar som vil jobbe på ettermiddagar og helg.

Vi set «Kunden fyrst» i alt vi gjer, og vi treng engasjerte medarbeidarar til å skape gode kundeopplevingar.

 

Vi treng heile fem nye medarbeidarar, to i butikken, og tre i trelastavdelinga. Det kan og bli høve til meirtimar enkelte kveldar, ved ekstra behov i høgsesongar og under ferieavvikling.

Arbeidsoppgåvene vil variere med ulike avdelingar i butikken, men felles for alle vil være at kunden er fyrsteprioritet. Utover kundehandsaming og salsarbeid vil du saman med kollegaene dine jobbe med varepåfylling og andre førefallande oppgåver.

Våre forventningar til deg er at du er hjelpsam og imøtekommande. Du er ansvarsbevisst, løysingsorientert og ein positiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø. Du er oppteken av å yte god service til kundane, er interessert i bygg og byggjevarer, og du oppdaterer deg på ny varekunnskap.

Coop Nordvest tilbyr ein allsidig og utfordrande jobb med ordna løns- og arbeidstilhøve. Du får naudsynt opplæring og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom interne kurs på butikken, samt obligatoriske e-læringskurs.

Spørsmål om stillinga kan rettas til ass. varehussjef Tore Svendsen Vik

på tlf. 469 51 994

 

Søknad med CV registrerast på: www.jobbdirekte.no  

 

Søknadsfrist: torsdag 13. august 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.