Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA FLORØ søker butikkmedarbeidere

Vi har to ledige deltids-stillinger, 66% og 26%. Begge stillingene inngår i turnus med arbeidsvakter på dagtid, kveld og annenhver lørdag. Du får mulighet til mertimer ved fravær i butikken, og i høysesonger og ferier. I utvelgelsen følges overenskomstens bestemmelser vedr. fortrinnsrett til utvidelse av arbeidstid, der ansiennitet, kvalifikasjoner og øvrige forhold hensyntas.

Arbeidsoppgaver:
• Kundebehandling
• Varemottak / Vareplassering
• Kasse / post i butikk
• Forefallende renhold og rydding

Våre forventninger til deg: er at du er hjelpsom og imøtekommende, og trives med salg og kundebehandling. Du jobber effektivt og målrettet, kan være fleksibel, og jobber godt både selvstendig og i team. Det er viktig for oss at du byr på deg selv og bidrar til at kundene våre trives, og at du medvirker til et godt arbeidsmiljø i butikken.

Vi kan tilby: varierte arbeidsoppgaver og ordnede tariffbaserte lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du dekkes av våre forsikringsavtaler, og vi har rabattavtaler for ansatte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til butikksjef Kristina Bogdane på tlf. 405 60 619

Søknad og CV registreres digitalt her.

Søknadsfrist: 25. september 2020