Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

OBS BYGG ÅLESUND (Breivika) søker butikkmedarbeider i avdelingen for jernvare

Vi setter kunden først i alt vi gjør, og trenger engasjerte medarbeidere til å skape gode kundeopplevelser.

Fast hel stilling som inngår i turnus med arbeid på dagtid, kveld og hver tredje lørdag.

Arbeidsoppgaver:

  • Kundebehandling
  • Reklamasjonshåndtering
  • Salg
  • Kasse
  • Varebestilling / varemottak og plassering
  • Forefallende renhold og rydding

Våre forventninger til deg: Du er hjelpsom og imøtekommende, og er opptatt av å gi god service til kundene. Du har god kunnskap og gjerne salgserfaring med varegruppene verktøy, varme, hage, grill og sesong. Du er positiv, energisk og løsningsorientert, oppdaterer deg på ny varekunnskap og er en god bidragsyter til et godt arbeidsmiljø i butikken. Fagbrev i butikk er en fordel, men ikke et krav. 

Coop Nordvest kan tilby: Ordnede lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring, og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-lærings kurs. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsavtale med egensparing, og dekkes av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtaler for ansatte.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varehussjef Kjell-Erik Dimmen på tlf. 934 95 282 eller mail: kjell.erik.dimmen@coop.no

Søknad og CV registreres digitalt her.

Søknadsfrist: 28. oktober 2020