Coop Nordvest SA OBS Moa

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

OBS MOA ÅLESUND, AVD SPORT OG FRITID søker sykkelreparatør

Vi søker sykkelreparatør i hovedsak for sykkelsesongen 2021 - men, med mulighet for forlengelse.
Arbeidstid vil variere med antall oppdrag, og du vil få ansvar for verksted, reparasjoner og bestilling av deler.


Du må ha følgende kvalifikasjoner:

• Generell og god kompetanse på sykkel
• Kunne jobbe selvstendig
• Være ansvarlig
• Være strukturert, og se løsninger
• Være fleksibel, og kunne stille på kort varsel

Arbeidsoppgaver
Reparasjon og vedlikehold av sykler

Spørsmål om stillingen kan rettes til faghandelssjef
Ole Johan Stenseth på tlf. 926 49 429

Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Lønnsbetingelser etter tariff.

Søknad og CV registreres digitalt på: www.jobbdirekte.no


Søknadsfrist: 24. januar 2021