Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

OBS BYGG FØRDE søkjer butikkmedarbeidar - avd. trelast

Vi set Kunden fyrst i alt vi gjer, og vi treng engasjerte medarbeidarar til å skape gode kundeopplevingar.

Obs Bygg Førde tilbyr eit rikt sortiment innan mange varekategoriar. Hjå oss vil du ha glede av å hjelpe kundar med alt dei treng til sine prosjekt. Saman med gode kollegaer i eit positivt arbeidsmiljø får du høve til å gjere Obs Bygg Førde til ein av dei beste bygg varehusa i området.

Arbeidsoppgåver i stillinga

  • Kundehandsaming
  • Varemottak/ plassering
  • Kassearbeid
  • Anbudsrekning
  • Nettbutikk
  • Fortløpande sørge for at butikken holdes ryddig og rein

Arbeidstida vil gå inn i fast turnus med arbeid på dag, kveld og laurdagar.

 Vi søkjer deg som har høg servicegrad, «stå-på-vilje», og bidreg til eit godt arbeidsmiljø. Du er sjølvstendig og påliteleg, og jobbar strukturert og effektivt i ein hektisk arbeidsdag med høgt tempo. Du kan handtere tunge løft og taklar hektiske situasjoner med godt humør. Erfaring frå bransjen og truckførarbevis er positivt, men ikkje eit krav. Din evne til å lære i tillegg til ditt engasjement er viktigare. Kompetanse i bruk av IT-verktøy er naudsynt.

 Vi tilbyr ein allsidig og utfordrande stilling med ordna løns- og arbeidstilhøve.  Du får naudsynt opplæring og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-kurs program. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing og dekkast av våre forsikringsavtalar. Vi har rabattavtaler for tilsette.

Spørsmål om stillinga kan rettas til varehussjef Rune Øksenberg på tlf. 995 50 807

Søknad med CV registrerast på: www.jobbdirekte.no    

 Søknadsfrist: onsdag 24. januar 2021