Coop Nordvest SA

Coop Nordvest SA

er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2100 medarbeidere. Vi har butikker i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 150 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

 

 

Avdelingsleiar Kafé i 100% stilling

Bakar Jon finn du i Byrkjelo, langs E39. Dette er ein fast stoppestad for mange vegfarande mellom Bergen og Ålesund. Bakar Jon er eit populært bakeri, konditori, kafeteria og spesialbutikk for lokalmat.

 

Er du:

• Kreativ

• Omgjengeleg og glad

• Har erfaring innan matfaget

• Tar utfordringar innan menyar og fornyingar

• Toler eit høgt tempo i sesong

Arbeidsoppgåver:

• Produsere dagens rettar

• Catering/Selskapsmat

• Varebestilling og Beholdningskontroll.

• Personalansvar for kafedelen og utarbeidelse av vaktplanar

• Aktivt bidra til utvikling av konsept og utval.

Coop Nordvest kan tilby: Ordna løns- og arbeidstilhøve.
Du får naudsynt opplæring, og høve til ytterlegare kompetanseheving
gjennom våre kursprogram på e-læring. Du blir medlem av vår innskots-
baserte pensjonsordning med eigensparing, og dekkast av våre
forsikringsordningar.
Vi har rabattavtalar for tilsette.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillinga
rettast til Butikksjef Hilde Fjellestad på tlf. 958 80 995

Søknad og CV registrerast på: www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist 22. januar 2021