Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 163 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

 

OBS BYGG DIGERNES søker salgsleder - i avd. for jernvare og sesongvarer

Som salgsleder har du drifts- og resultatansvar i avdelingen, her under butikkstandard, reklamasjonshåndtering, varekontroll, kassaoppgjør, forhåndsordrer, salg og kampanjegjennomføring. I tillegg vil du være en del av varehusets ledergruppe.

Dine egenskaper:

  • Du er en synlig, inspirerende og operativ leder for dine medarbeidere
  • Har interesse for, og kunnskap om varegruppene verktøy, jernvare og uterom
  • Ledererfaring (gjerne fra lignende bransje)
  • Liker å jobbe i høyt tempo
  • Positiv og løsningsorientert

Coop Nordvest kan tilby: Driftsoppfølging fra varehussjef og annet støttepersonell, nødvendig opplæring, og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsavtale med egensparing, og dekkes av våre gode forsikringsordninger. Vi har rabattavtaler for ansatte.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varehussjef Ronny Tverdal på tlf. 928 08 005 eller mail: ronny.tverdal@coop.no

Søknad og CV registreres digitalt på: www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 8. mars 2021