Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,7 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 165 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA LÆRDAL søkjer butikkmedarbeidarar - deltid

Vi har fleire ledige stillingar i varierande stillingsgradar frå 20% - 50%. Alle stillingane følgjer turnus med arbeidsvakter på dagtid, kveld og anna kvar laurdag. Det blir høve til «meir-timar» ved fråvær i butikken, og i høgsesongar og feriar.

Arbeidsoppgåver

  • Kundebehandling
  • Varemottak /vareplassering
  • Kasse / post i butikk
  • Førefallande reinhald og rydding

Våre forventningar til deg er at du er hjelpsam og imøtekommande, og vil trivast med sal og kundebehandling. Du jobbar effektivt og målretta, kan vere fleksibel, og jobbar godt både sjølvstendig og i team. Det er viktig for oss at du bidreg til at kundane våre trivast, og at du medverkar til eit godt arbeidsmiljø i butikken.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får nødvendig opplæring og ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og er dekka av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtaler for tilsette.

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Malin Hovland på tlf. 415 70 863

Søknad og CV registrerast digitalt på www.jobbdirekte.no

Vi ser helst at du spesifiserer kva stillingsprosent du søkjer på.

Søknadsfrist: 25. juni 2021