Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,7 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 167 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA NAUSTDAL søkjer butikkmedarbeidar - deltid 50%

Stillinga følgjer turnus med arbeidsvakter på dagtid, kveld og anna kvar laurdag, Du får moglegheit til «meir-timar» ved fråvær i butikken og i høgsesongar og feriar.

Arbeidsoppgåver

  • Kundehandsaming
  • Kasse / post / tipping
  • Vareplassering
  • Gjennomføring og oppfølging av kampanjar
  • Førefallande reinhald og rydding

I Coop Nordvest legg vi stor vekt på at kunden kjem i første rekke. I ditt møte med kunden er det ditt ansvar at kunden blir fornøgd.

Våre forventningar

Du tek ansvar, og er hjelpsam og imøtekommande. Du jobbar strukturert og effektivt, og taklar hektiske situasjonar med godt humør. Det er viktig for oss at du byr på deg sjølv og bidreg til trivsel for kunden, og eit godt arbeidsmiljø. Du må ha fylt 18 år.

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgåver og løn etter tariff. Du får nødvendig opplæring og høve til ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og er dekka av våre forsikringsavtaler.

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Bjarte Espeland på tlf. 954 20 566

Søknad og CV registrerast digitalt på www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 24 oktober 2021