Coop Nordvest SA Mega

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,7 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 167 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

COOP MEGA VOLDA søkjer tilkallingshjeljp

Vi søkjer tilkallingshjelp som har høve til å stille på kort varsel ved sjukdom eller anna uventa fråvær i butikken, og ved ekstra behov i høgsesongar og ved ferieavvikling. Arbeidstida vil variere med arbeidsvakter både på dagtid, kveld og på laurdagar. Du må ha fylt 18 år, og kunne godt norsk både skriftleg og munnleg.

Arbeidsoppgåver
• Kundebehandling
• Kasse / post i butikk / tipping
• Varepåfylling
• Førefallande reinhald og rydding

Våre forventningar til deg:
• Du er hjelpsam og opptatt av god service til kundane
• Du er ansvarsbevisst og løysingsorientert
• Du jobbar strukturert og effektivt.
• Du bidreg positivt til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får nødvendig opplæring og ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.

Spørsmål om stillinga kan rettas til butikksjef Frank Eikrem på telefon 977 07 865

Søknad: registrerast på www.jobbdirekte.no


Søknadsfrist: 24. oktober 2021