Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,7 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 167 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA LÆRDAL søkjer assisterande butikksjef

Som assisterande butikksjef er du først og fremst butikksjefens «høgre hand», stedfortredar og sparrings partner.  Stillinga er ei 100 % stilling.

Du får ansvar for varebestilling, vareplassering og gjennomføring av konsept inkl. butikkstandard og kampanjar. Som butikksjefens stedfortredar må du ha innsikt i butikkens rutinar, drift og økonomi, og kunne bruke tilgjengelege IT-verktøy.

I arbeidet inngår også oppgåver med personalhandtering og oppfølging av rutinar, samt kundebehandling. Butikken har Norsk Tipping, Rikstoto og post.

Vår aller viktigaste oppgåve er å sørge for at kunden er fornøgd.

Dine kvalifikasjonar og eigenskapar

Vi søkjer deg som er målbevisst og kan være fleksibel med omsyn til arbeidstid. Du har godt humør, jobbar strukturert og trivest i en hektisk kvardag. Du er opptatt av godt teamarbeid og kundebehandling og er en god bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø i butikken. Du har god økonomiforståing og gjerne praksis frå liknande.

Vi tilbyr

Utfordrande og varierte oppgåver. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og blir dekka av våre forsikringsavtaler. Vi har tariffbaserte løns og arbeidsvilkår, og du får nødvendig opplæring, og ytterlegare kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs.

Interessert?

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Jannicke B. Olsen på tlf.917 82 035

Søknad og CV registrerast digitalt på: www.jobbdirekte.no  

Søknadsfrist: 24. januar 2022