Coop Nordvest SA OBS Moa

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,7 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 167 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

OBS ÅLESUND SØKER AVDELINGSLEDER DAGLIGVARE

Dagligvare er varehusets største avdeling og inkluderer vareområder som tørrvare, øl/mineralvann, kioskvarer, hygiene samt non-food innen dagligvare. Avdelingen har en omsetning på ca 150 millioner

Som avdelingsleder har du hovedansvaret i avdelingen, du vil delta i den daglige driften og være en del av Obs Ålesund sin ledergruppe og stå for personalplanlegging, opplæring, utvikling og oppfølging i Obs Ålesund sin dagligvareavdeling. 

Hovedoppgaven din som avdelingsleder vil være å drifte avdelingen. Som leder for avdelingen må du ha fokus på å bygge en god kultur og ikke minst et godt arbeidsmiljø sammen med varehussjef, resten av ledergruppen og dine medarbeidere.  Du får ansvar for butikkstandard, varekontroll, salg og kampanjegjennomføring og jobbe strukturert for å innfri Coop sine kundeløfter.

I tillegg har du også budsjettansvar samt bemanningsplanlegging for din avdeling. Som leder vil du også være aktiv på gulvet i butikken og du trives med å lede i en hverdag med høyt tempo. Det er viktig at du er opptatt av god kundeservice og forstår hva "kunden først" innebærer. Du går foran som et godt eksempel og er lojal mot konseptet. 

Dine egenskaper:

  • Du er en synlig, inspirerende og operativ leder for dine medarbeidere
  • Ledererfaring (gjerne fra lignende bransje)
  • Liker å jobbe i høyt tempo
  • Positiv og løsningsorientert
  • Målbevisst og resultatorientert

COOP NORDVEST KAN TILBY: Driftsoppfølging fra varehussjef og annet støttepersonell, nødvendig opplæring, og ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskuddsbaserte pensjonsavtale med egensparing og dekkes av våre gode forsikringsordninger. Vi har rabattavtaler for ansatte.

Nærmere opplysnigner om stillingen fås ved henvendelse til varehussjef Ronny Valde på tlf. 97791004

Søknad og CV registreres digitalt på : WWW.JOBBDIREKTE.NO

Søknadsfrist 25. januar 2022.