Coop Nordvest SA Marked

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,8 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandelsbutikker. Vi eies av våre 170 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene

COOP MARKED LEIKONG søkjer tilkallingshjelp og ferievikar for sommarsesongen 2022

Marked er Coops nærbutikkjede med lokal forankring som består av små einingar der du som medarbeidar utfører alle arbeidsoppgåver i heile butikken, og sørger for at kunden får alt på ein stad.

Vi søkjer ein engasjert og hyggeleg medarbeidar som likar ein utfordrande og variert arbeidsdag. Du er opptatt av å gje god service, og bidreg aktivt til at kundane våre trivest. Som tilkallingshjelp har du høve til å stille på kort varsel ved uventa fråvær i butikken, eller i høgsesongar. Som ferievikar i sommarsesongen vil arbeidsturnusen være både på dagtid, ettermiddagar og laurdagar. Frå hausten av er det mogelegheit for faste vakter annakvar laurdag i ei deltidsstilling.

Arbeidsoppgåver:

  • Kundebehandling
  • Varepåfylling
  • Kasse
  • Forfallande butikkarbeid, reinhald og rydding

Våre forventningar til deg:

  • Du har fylt 18 år
  • Har godt humør og ei positiv serviceinnstilling
  • Er punktleg og ryddig
  • Er påliteleg og ansvarsbevisst
  • Du må være sjølvstendig

Vi kan tilby:

Varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får naudsynt opplæring og ytterlegare kompetanseheving gjennom vårt e-læringsprogram. Vi har rabattavtaler for tilsette.

Interessert?

Spørsmål om stillinga rettast til butikksjef Benedikte Sætre Vollestad på tlf. 975 63 475.

Søknad og CV registrerast på: www.jobbdirekte.no   

Søknadsfrist: 27. mai 2022