Coop Nordvest SA Obs BYGG

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5,8 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest SA eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 170 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

 

OBS BYGG ÅLESUND søker ferievikarer for sommersesongen 2022

Arbeidstiden varierer med vakter både på dagtid, kveld og lørdager i sesongen, og tilsvarer stillingsgrader på 50%. Sesongen starter 1. juni og har en varighet til ut juli.

Det kan i tillegg bli aktuelt med fast deltids-arbeid utover sommersesongen på ettermiddager/helger og høytider i en stillingsgrad på 10%.

Arbeidsoppgaver

  • Kundebehandling – salg & service
  • Kasse
  • Varepåfylling
  • Forefallende arbeid i butikk, lager og uteområde

 

Våre forventninger til deg:

Du er pliktoppfyllende og fleksibel, og jobber strukturert og energisk i en hektisk arbeidsdag med høyt tempo. Som en punktlig og pålitelig medarbeider har du god ordenssans, og liker å ta i et tak når det trengs. Du har en interesse for byggevarer samtidig som du holder deg oppdatert på ny varekunnskap. Du bør være fylt 18 år, og snakke godt norsk.

 

Vi tilbyr ordnede lønns- og arbeidsforhold og et positivt arbeidsmiljø. Du får god opplæring av våre kunnskapsrike og ledere, og en mulighet til ytterligere kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Vi har rabattavtaler for våre medarbeidere.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med Malin Kjerstad på tlf. 951 12 070

Søknadsfrist: 24. mai 2022

Søknad og CV registreres digitalt på: www.jobbdirekte.no