Coop Nordvest SA Extra

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5,8 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Vi eies av våre 170 000 medlemmer, og drives etter samvirke-prinsippene. Vi har kontorer på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regionalt stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.

EXTRA ØVRE ÅRDAL søkjer ferievikar og tilkallingshjelp

Vi søkjer ein engasjert og blid medarbeidar som likar ein utfordrande og variert arbeidsdag. Du er oppteken av å gje god service, og bidreg aktivt til at kundane våre trivest. I sommarsesongen vil arbeidstida variere med vakter både på dagtid, ettermiddag og laurdagar. Frå hausten er det mogeleg å fortsette som tilkallingshjelp, då hovudsakeleg på ettermiddagar og laurdagar, men og på dagtid ved uventa fråvær i butikken, eller ved ekstra behov i høgsesongar.

Frå hausten har vi og to ledige deltidsstillingar. 

Arbeidsoppgåver:

  • Kundebehandling
  • Kasse
  • Vareinnfylling
  • Forfallande reinhald og rydding

Våre forventningar:

Du er hjelpsam og imøtekommande, og set alltid kunden først. Du jobbar effektivt og målretta, kan være fleksibel, og jobbar godt både sjølvstendig og i team. Det er viktig for oss at du bidreg til eit godt arbeidsmiljø. Du må kunne godt norsk, både skriftleg og munnleg, og du må være fylt 18 år.

Vi kan tilby

Varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte løns- og arbeidstilhøve. Du får god opplæring og høve til meir kompetanseheving gjennom våre e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og blir dekka av våre forsikringsavtalar. Vi har rabattavtalar for tilsette.

Interessert?

Spørsmål om stillinga kan rettast til ass. butikksjef Kristin Husabø på tlf. 994 06 998.

Søknad og CV registrerast digitalt på: www.jobbdirekte.no   

Søknadsfrist: 30. mai 2022